YATIRIM HARCAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNÜN GÖREV VE SORUMLULUKLARI

 

  • 5018 sayılı Kanun kapsamında 4734 ve 4735 sayılı Kanunlara uygun olarak,  Kalkınma Bakanlığı’ndan tahsis edilen ödeneklerin, Üniversite birimlerinin ihtiyaçları doğrultusunda harcamasını sağlamakla sorumludur. Bütçe Kanunu ile yatırım ödenekleri müstakil olarak verilmiş projeler (Bilgi Teknolojileri) ile ödeneği toplulaştırılmış olarak (Sağlık Mak. Teç.– Eğitim Mak. Teç.) Başkanlığımıza verilen yatırım ödeneklerinin; Fakülteler, Yüksekokullar, Enstitüler, Merkezler ile Rektörlüğe bağlı Bölümler ve Daire Başkanlıklarının satın alma işlemlerinin yürütülmesini gerçekleştirir.
  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ve ya Devlet Malzeme Ofisi üzerinden gerçekleştirilen alımların takibini sağlar. KBS üzerinden Tahakkuk, Ödeme Emri Belgesi ve Muhasebe İşlem Fişi oluşturup, Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı’na ödeme için gönderir.
  • Devlet Malzeme Ofisi üzerinden yapılan alımlarda kredi açılması ve takibini gerçekleştirir.
  • Bütçe, ödenek ve ödeme işlemleri ile ilgili yazışmaları ve takibini yapar.
  • Birim içi iş dağılımını düzenler. Birim personelinin görev alanındaki hizmet içi eğitimlerini verir. Birim personelinin yıllık izin planlamasını yapar.
  • Görev alanına giren diğer görevleri yerine getirir.
  • Birimimiz Gümrükleme İşlemlerinde bilgilendirme rolü üstlenmektedir.
  • EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu)  KBS ( Kamu Harcama ve Muhasebe Bilişim Sistemi), HYS (Harcama Yönetim Sistemi) ve EDYS müdürlüğümüzün aktif olarak kullandığı programlardır.

 

PERSONEL BİLGİSİ


E.Ü. YATIRIM HARCAMALARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ

 

ADI-SOYADI

KADROSU

GÖREVİ

1

GÜVEN DUMAN

ŞUBE MÜDÜR V.

ŞUBE MÜDÜRÜ

2

ÖZLEM KARAGÖZ

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

3

RANA GÜR

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

4

AYŞE ÇOBAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

5

ARAS YAVUZ

ŞİRKET PERSONELİ

BÜRO MEMURU