CARİ HARCAMALAR ŞB.MD.

Bütçe Kanunu ile kendilerine ödenek tahsis edilen Genel Sekreterlik (Özel Kalem) ,2 Daire Başkanlığı,Hukuk Müşavirliği ile 3 Enstitü , 9 Yüksekokul ,Merkezler ve Bölümlerin satın alma ve hizmet alımı işlemlerinin yürütülmesi.

Satın alma ve Resmi Kurumların ödeme işlemleri

Üniversitemizin genel ihtiyacına yönelik olarak malzeme istekleri ile yaptırılacak olan hizmetlerin (Taşıt kiralama,güvenlik,temizlik v.b.) ihalelerinin yapılması ve sonuçlandırılması.

Başkanlığımızca işlemleri yürütülen birimlerin elektrik, su ,telefon,doğalgaz,ilan ve posta giderlerine ilişkin ödeme tahakkuklarının yapılması.

Başkanlığımızca işlemleri yürütülen birimlerin yolluk giderlerinin tahakkukları ile avans işlemlerinin yapılması.

Avrupa Birliği,Tübitak ve Sanayi Bakanlığı Projeleri (Santez) İşlemleri

Üniversitemiz Öğretim Elamanlarınca yürütülen TÜBİTAK ,AB,Sanayi Bakanlığı ,TAGEM vb.projelerine ait avans ,satın alma,burs ve yolluk ödemeleri ile projelerinin yürütülmesi.