İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMI

1) Daire Başkanlığına havale edilen tüm Elektronik Doküman Yönetim Sisteminden (EDYS) kabulünü ve kaydını yapar, gelen evrakları teslim alır, birim içinde ilgiliye teslim eder, gelen giden evrakları takip eder ve evrak akışını yönetir.
2) Başkanlığın idari ve bilgilendirme yazılarını yazar, takibini ve gereğini yapar veya yapılmasını sağlar.
3) Daire Başkanı (Başkanlığı) adına yazılacak yazıları yazar ve takibini yapar.
4) Başkanlığımızla ilgili toplantı ve eğitim planlarını, koordinasyonunu ve organizasyonunu yapar.
5) Dönemlik faaliyet raporlarının hazırlanmasını sağlar veya hazırlar.
6) Yönetim bilgi sistemleri ve web sayfasının hazırlanmasına destek verir.
7) İç kontrol çalışmalarının uygulanmasında iletişim ve koordinasyonu sağlar.
8) Kalite yönetim sistemi çalışmalarına katılır, birimdeki kalite çalışmalarının etkin ve sürdürülebilir şekilde yapılmasını sağlar.
9) Yapılan iş ve işlemlerle ilgili düzen, kayıt ve arşivleme sistemi oluşturur ve geliştirilmesini sağlar.
10) Resmi Mühür işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
11) Bitkisel Atık Yağların Sözleşmesinin yapılması ve işlemlerinin yürütülmesini sağlar.
12) Hukuk yazılarının cevaplandırılmasını gerçekleştirir.
13) Başkanlık personel özlük işlerinin yürütür.
14) Başkanlık stratejik planlarının yapılmasını sağlar.
15) Başkanlık WEB sitesi ve Egetel güncellemelerini yapar.
16) Başkanlık İş Sağlığı ve Güvenliği çalışmalarının yürütülmesini koordine eder. 

 

E.Ü. İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ PERSONEL LİSTESİ

 

ADI-SOYADI

KADROSU

GÖREVİ

1

Veysel ŞAHAN

ŞUBE MÜDÜRÜ

İDARİ İŞLER ŞUBE MÜDÜRÜ

2

Nalan GÖKÇE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

3

Ezgi BULUT

ŞİRKET ELEMANI

ÖZEL KALEM

4

Gülşen KIR

ŞİRKET ELEMANI

HİZMETLİ

5

Mustafa GÜNGÖR

ŞİRKET ELEMANI

HİZMETLİ