MİSYON-VİZYON-DEĞER VE İLKELERİ

Misyon

Ege Üniversitesinin strateji ve politikaları doğrultusunda,  Üniversitemiz kaynaklarını  etkili, ekonomik, verimli ve en uygun kullanmak  için,  değişime ve teknolojik gelişmelere açık, katılımcı, etik davranış anlayışına sahip, güçlü, güvenilir bir İdari ve Mali İşler yapısına sahip olmak suretiyle Üniversitemizin stratejik amaçlarına ulaşmasına katkı sağlamaktır.

Vizyon

Sürekli gelişmeleri takip ederek ve örnek bir çalışma modeli oluşturarak çağdaş denetim tekniklerini kullanıp, dinamik ve değişime açık bir düşünce anlayışıyla, çalışmaları örnek alınan ilkeli ve önder  bir birim olmak.