TAŞINIR KAYIT BİRİMİNİN GÖREV TANIMI
  • Birimimiz, Daire Başkanlığımız bütçesinden satın alma yolu ile temin edilen taşınırları (tüketim, sarf, cihaz, mobilya vb) taşınır mal yönetmeliği gereğince cins ve niteliklerine göre sayar, tartar, ölçer ve irsaliye veya fatura karşılığında teslim alır. Satın alınan taşınırların Mal Alımları Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine Dair Yönetmelikte belirlenen usuller çerçevesince muayene ve kabul işlemlerini yapar veya takip eder.
  • Başkanlığımız bütçesinden temin edilen taşınırları ambar (KBS ve Taşınır Yönetim Bilgi Sistemi) kayıtlarına işler, giriş çıkış belgelerini düzenler.
  • Başkanlığımız bütçesinden karşılanacak mal alımlarının talep istek formunu (satın alma talebini) hazırlar.
  • Hemen tüketimi yapılmayacak ve kullanıma verilmeyecek taşınırları sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eder.
  • Başkanlığımız birimlerinde kullanımda bulunan her türlü demirbaşı kullanıcılara zimmetler ve zimmet işlemlerini takip eder.
  • Demirbaş veya taşınırların, eskiyen, kırılan, bozulan, ekonomik ömrünü yitiren malzemelerin kayıtlarının silinmesi için gerekli işlemleri yapar veya yapılmasını sağlar.
  • Ambarda bulunan mevcut malzeme ve taşınırların taşınır istek belgesi karşılığında ilgili harcama biriminin ambarına devir yolu ile çıkışını sağlar.
  • Birimimiz, aşağıda belirtilen 17 harcama birimlerine ait;

 

1. Özel Kalem Rektörlük,

10. Urla Denizcilik MYO,

2. Özel Kalem Genel Sekreterlik,

11. Ödemiş MYO,

3. Hukuk Müşavirliği,

12. Ödemiş Sağlık YO,

4. İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı,

13. Madde Bağımlılığı Enstitüsü,

5. Personel Daire Başkanlığı,

14. Diğer Merkezler Sağlık,

6. Bilgi İşlem Daire Başkanlığı,

15. Diğer Merkezler Sosyal,

7. Aliağa MYO,

16. Diğer Merkezler Fen,

8. Bayındır MYO,

17. Diğer Bölümler

9. Tire Kutsan MYO,

 

 

taşınırların giriş-çıkış işlemlerini yapar, kayıtlarını tutar.

  • Taşınırların her türlü (satın alma, devir, hibe, bağış vb) giriş-çıkışına ilişkin kayıtlarını tutar, bunlara ilişkin belgeleri düzenler ve harcama birimi taşınır yönetim hesabına ilişkin belge ve cetvelleri düzenler ve konsolide görevlisine gönderir.

 

E.Ü. REKTÖRLÜĞÜ İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI TAŞINIR KAYIT BİRİMİ PERSONELİ

 

ADI-SOYADI

KADROSU

GÖREVİ

1

ERSİN HACIOĞLU

ŞUBE MÜDÜR V.

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

2

SUHA DURKAN

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ

3

NALAN GÖKÇE

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU

4

ALİ CAN

TEKNİSYEN

BÜRO MEMURU

5

YILMAZ İLÇİKTAY

BİLGİSAYAR İŞLETMENİ

BÜRO MEMURU